زایمان بدون درد


نگرش اغلب افراد نسبت به زایمان بدون درد یك نگرش توام با ترس و دلهره یابه تصور برخی ترس از فلج شدن به دلیل تزریق در مایع نخاعی است. دكتر مكانیك در این زمینه می گوید در چارچوب بی هوشی میزان دارویی كه در زایمان بی درد استفاده می كنیم بسیار كمتر از میزان دارویی است كه برای سزارین به كار می رود و احتمال ایجاد عوارض وابسته به بی هوشی در سزارین خیلی بیشتر از زایمان بدون درد است.
در اغلب كشورهای پیشرفته امریكایی و اروپایی بیش از ۳ دهه است كه به دلیل خطر بی هوشی جراحی و عوارض عمل سزارین روش زایمان بدون درد متداول شده است در واقع پزشكان و متخصصان معتقدند با تكنیك های جدید و بدون عوارضی كه برای انجام زایمان بدون درد در اختیار است دیگر هیچ خانم بارداری نباید هنگام زایمان درد شدید آن را متحمل شود این روش همچنین از افزایش تعداد سزارین هایی كه به دلیل ترس از درد زایمان انجام می شوند به تعداد چشمگیری كاسته است.

 

روشهای غیر دارویی عبارتند از:
*سایکوپروفیلاکسی(لاماز * رفیکسولوژی* تمرکز* شیاتسو* موزیک *آروماتراپی * هومئوپاتی * گیاه درمانی * طب فشاری * طب سوزنی * لیزر آکوپانکچر * لمس درمانی * تحریک الکتریکی پوست * استئوپاتی * هیپنوز * ورزش * گرما، سرما * آب درمانی * زایمان درآب * تغییر مکرر پوزیشن زائو * یوفیدبک * دعا * انرژی درمانی * آموزشی * حمایت روحی * حمایت اجتماعی * حضور شوهر * ...

 


روشهای دارویی عبارتند از:
* استنشاق هوشبرها * استنشاق انتونکس * داروهای عضلانی * داروهای وریدی * تزریق پوستی آب مقطر * اپیدورال آنالژزی * ساب آراکنوئیدآنالژزی * تزریق داخل کانال زایمان ( پاراسرویکال و پودندال) از جمله روش های بی دردسازی غیردارویی، آماده کردن روحی و روانی زن باردار برای قبول و گذراندن یک زایمان طبیعی است. اگر زنی در هنگام تولد فرزند اول خود با مراحل مختلف زایمانی آشنا باشد و با انگیزه ای قوی زایمان را شروع کند، دردی معادل درد یک زن چندزا را تجربه خواهد کرد؛ در صورتی که زنان آموزش ندیده دردهای شدیدتری را تجربه خواهند کرد.
روش های غیردارویی نیاز به زمان دارند و آموزش مادر از چندین ماه قبل از زمان زایمان آغازمی شود. القای خواب یا هیپنوتیزم، مراقبت های روحی و روانی، طب سوزنی، تحریک الکتریکی پوست(TENS)، زایمان در آب، ماساژ و آرامش سازی(Relaxation) از دیگر روش های پیشنهادی هستند. به طور کلی، روش های غیردارویی بی دردسازی زایمان درد را به تمامی از بین نمی برند و ما مجبوریم از روش های دیگری نیز در کنار آنها استفاده کنیم. در این موارد باید به مادر تذکر داده شودکه بی دردی کامل نیست، روش های بی دردی دارویی به سه دسته تقسیم بندی می شوند. یکی از آنها استفاده از گازهای استنشاقی است. گازO2N شایع ترین و قدیمی ترین داروی استنشاقی مصرفی در این مورد است. در روش تزریق دارو، از انواع مخدرها و آرام بخش ها برای کاستن از اضطراب حین زایمان و، به درجاتی، تخفیف درد استفاده می شود. از روشهای دیگر، بهره گیری از بی حسی موضعی است. داروی بی حسی در مرحله مشخصی از زایمان، از طریق سوزنی که در ناحیه کمر فرو می رود، به فضای دورنخاعی، نخاعی و گاه هردو تزریق می شود.
بی دردی ایجاد شده در این روش نسبتاً کامل است. روش های کاهش درد غیردارویی، امروزه به عنوان روشی بی ضرر و مفید در سراسر جهان کاربرد وسیعی یافته است و اصولاً براساس توانمند سازی مادر وکاهش ترس و اضطراب وی و حمایت همسر و خانواده استوار است و در نتیجه نوزاد نیز از این روش ها بسیار سود می برد.

[easy-social-share buttons="google,pinterest,linkedin,tumblr,print,whatsapp,yahoomail,gmail,telegram" counters=0 style="button" point_type="simple"]