تغذیه و ورزش در دوران بارداری


بدست آوردن مواد مغذی لازم و انرژی مورد نیاز برای سلامت خودتان و سلامت و رشد نوزادتان از مهمترین مسائل دوران بارداری محسوب می شود. همچنین فعالیت جسمانی به همان اندازه که در دوره های دیگر زندگی اهمیت دارد، در دوران بارداری نیز مهم و حیاتی است.